รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2

Video Rate:
0 / 5 ( 0votes )
11 views
รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2
adds

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2


รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2
ทางสถานีวิทยุ FM 94.25 มิ่งมงคล
FM. 104.75 ศรัทธา 45
ดำเนินรายการ คุณหรินทร์ สุขวัจน์ และ อ.พัฒน์ จันทร์แก้ว
ควบคุมรายการโดย นายพงศ์เทพ พรศิริวงศ์และนางสาวฐิติกานต์ อนุรัตน์

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2
adds

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕
42/14 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-373138-9 081-8913827
FAX 076-373140
รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2

แหล่ง

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2

รายการพุทธรรมกับวิทยาศาสตร์ ตอน พระโปสาละผู้ถามถึงญาณอันถ่องแท้ 1/2
adds Category: Series HD Tags: , ,

Related video