เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

Video Rate:
0 / 5 ( 0votes )
28 views
เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019
adds

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019


เสือกลับถ้ำ
ตอน “รู้ตนเอง”
โดย เสือยาดอง
วันที่ 6-3-2019

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019
adds

นปช. ยูเอสเอ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบประเทศไทย สู่อุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยพลังประชาชนที่ใฝ่สันติ ไม่ใช้ความรุนแรง และยืนอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน ผู้แสดงความเห็นใด ๆ เป็นผู้รับผิดชอบสาระและผลกระทบทั้งหมดด้วยตนเอง นปช. ยูเอสเอ ขอสงวนสิทธิในการไม่เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกับความเห็นของแต่ละบุคคล ที่ใช้ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019
adds

นปช. ยูเอสเอ ได้รับการคุ้มครองโดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนตามกรอบปณิธานขององค์กรฯ
เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

แหล่ง

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019

เสือกลับถ้ำ ตอน "รู้ตนเอง" โดย เสือยาดอง 6-3-2019
adds Category: Series HD Tags: , , , ,

Related video